Privātuma politika

Mūsu uzņemums SIA “Image gifts” darba procesos stradā ar klientu personas datiem.  Saskaņā ar to esam izstradājuši Privātuma politikas principus par personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras SIA “Image gifts” ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus vai lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.
Pastāvīgo klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:

  • sniedzot kontaktinformāciju (tostarp par Jūsu vārdu,  piegādes adresi, tālruņa numuru, elektronisko pastu) mūsu tīmekļa vietnē;
  • veicot pirkumus vai noformējot pasūtījumus mūsu tīmekļa veikalā, sniedzot kontaktinformāciju ;

Iepērkoties mūsu e-veikalā, visi klienta personiskie dati ir konfidenciāla informācija, izņemot likumdošanā atrunātus gadījumus. Tikai kad tas ir nepieciešams preces piegādei, transporta kompanijai/kurjeram nodod šādu informāciju: klienta vārds, adrese un tālruņa numurs.

Citu ziņu ieguve

Veicam arī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt. Šīs ziņas tiek ievāktas un izmantotas, lai mēs varētu klientiem sniegt informāciju par to, kādas preces, pakalpojumi un sadaļas piesaista vislielāko interesi. Vairāk par sīkdatnem.

Drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi  e-veikala apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

  • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
  • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
  • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
  • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.